Hoe vraag ik de BTW op mijn zonnepanelen terug?

Waarom mag de BTW op zonnepanelen worden teruggevraagd?

Een Oostenrijker Thomas Fuchs genaamd, realiseerde zich dat met het produceren van elektriciteit met behulp van zijn zonnepanelen en tegelijkertijd terugleveren van deze elektriciteit aan het elektriciteitsnet een economische activiteit verricht wordt. Net als iedere andere ondernemer, vond hij. En dus had hij recht op teruggave van de BTW over de gehele aanschaf van zijn zonnepanelen, net als iedere andere ondernemer vond hij. De Oostenrijkse rechtspraak stelde hem nog in het ongelijk, maar Thomas hield vol en ging tot aan het Europees Hof van Justitie door met procederen. Op 20 juni 2013 stelde deze hem uiteindelijk in zijn gelijk.

 

Wat is de betekenis van deze uitspraak voor de Belastingdienst?

Sinds deze uitspraak kan iedere Europese staatsburger die zonnepanelen heeft aangeschaft en de opgewekte elektriciteit ervan ook aan het elektriciteitsnet teruglevert:

1. De BTW over zowel de aanschaf als de installatie van de zonnepanelen terugvragen;
2. Indien voor de voorgaande optie is gekozen, is men ook verplicht ieder kwartaal de BTW af te dragen die men over iedere teruggeleverde kWh heeft ontvangen van de energieleverancier.

Om de berekening van de BTW die u theoretisch zou moeten heffen over uw zonnestroom niet te lastig te maken, heeft de Belastingdienst in de onderstaande tabel standaardbedragen (forfaits) voor de BTW die u op jaarbasis moet afdragen op basis van het vermogen van uw zonnepanelen:

 

Totale vermogen (Wp) zonnepanelen Forfait
0 – 1000 € 20,-
1001 – 2000 € 40,-
2001 – 3000 € 60,-
3001 – 4000 € 80,-
4001 – 5000 € 100,-
5001 – 6000 € 120,-
6001 – 7000 € 140,-
7001 – 8000 € 160,-
8001 – 9000 € 180,-
9001 – 10.000 € 200,-

Echter, door via de kleinondernemersregeling ontheffing aan te vragen, kunt u worden ontzien van deze belastingplicht.

 

Hoeveel BTW op zonnepanelen kunt u terugvragen?

21% BTW over alle losse onderdelen en vanwege de tijdelijke verlaging op het arbeid 6% BTW (tot 1 juli 2015) over de installatie van de zonnepanelen.

Bijvoorbeeld als de aanschaf en installatie van de zonnepanelen u gekost heeft:

Zonnepanelen, omvormer, montagematerialen, etc. € 3.200,-
Installatie € 800,-
BTW (6 en 21%) € 720,-
Totaal € 4.720,-

Dan kunt u € 720,- terugvragen.

 

Wanneer kunt u de BTW op zonnepanelen terugvragen?

Ondernemers voor de Belastingdienst dienen ieder kwartaal aangifte van de BTW te doen. Met andere woorden, u kunt ieder kwartaal uw BTW terugvragen. Afhankelijk van het moment waarop u de zonnepanelen heeft aangeschaft en uw aangifte indient, kunt u uw eerste aangifte schriftelijk of digitaal indienen.

 

Kortom, wat moet u nu na aanschaf van uw zonnepanelen doen om uw BTW terug te vragen?

  1. Allereerst vraagt u via dit formulier van de Belastingdienst een BTW nummer aan. Dit stuurt u naar uw Belastingkantoor. Binnen 5 werkdagen krijgt u een BTW nummer toegezonden;
  2. Doe online of schriftelijk aangifte van de terug te vragen BTW (voorbelasting) op de aanschaf van de zonnepanelen;
  3. Dien als laatste een verzoek om ontheffing van de verdere administratieve plicht door in de brief aan hetzelfde Belastingkantoor aannemelijk te maken dat u na toepassing van de kleinondernemingsregeling niet meer dan € 1.345 aan BTW hoeft te betalen. Zie voor meer informatie hier.