Omvormers van SMA

SMA, al ruim 35 jaar marktleider op het gebied van stringomvormers!

Omvormers zijn het hart van iedere zonne-energie installatie! SMA biedt omvormers voor alle types zonnepanelen aangesloten op de installatie in uw woning, maar ook voor commerciële toepassingen binnen bedrijven. Voor de klassieke netverbonden systemen, maar ook voor onafhankelijke eilandnetten op afgelegen plaatsen.

De door SMA zeer hoogwaardig geproduceerde omvormers komen allen uit SMA’s eigen moderne Duitse productiefaciliteiten en voldoen allemaal aan de hoogst geldende normen. Met een minimale levensduur van 20 jaar en een rendement van maximaal 99 procent zijn het de omvormers van SMA die de standaard bepalen.

 

 

SMA Smart Connected

SMA Smart Connected

SMA Smart Connected is een gratis en automatische storingsmonitoring. Smart Connected is speciaal ontwikkeld voor SMA systemen en systeemcomponenten en garandeert zekerheid voor de toekomst en minimale uitvaltijden van het systeem. Is er service nodig is,  dan wordt snel de benodigde storingdiagnose geleverd. Hierdoor kan de installateur precies de juiste klantenservice bij het apparaat bieden. Zo wordt waardevolle arbeidstijd en kosten voor de analyse bespaart, en uitvaltijd van de installatie wordt tot het minimum beperkt. Met SMA Smart Connected hoeven installateurs en eigenaren/exploitanten zich geen zorgen te maken.

SMA ShadeFix

Niet altijd kan worden voorkomen dat dakramen, schoorstenen of bomen een schaduw werpen op een zonnestroompaneel. Om de rendabiliteit van een zonnestroominstallatie niet te beperken, moeten er reeds bij de planning maatregelen worden getroffen om de door schaduw veroorzaakte rendementsverliezen zo laag mogelijk te houden. Daarbij spelen invloedsfactoren zoals de positie en schakeling van de zonnestroompanelen en in het bijzonder de keuze van de juiste omvormer een belangrijke rol. Door rekening te houden met enkele belangrijke planningsregels, kan elke zonnestroominstallatie zodanig worden vormgegevens dat het energieaanbod vrijwel volledig kan worden benut.

Dankzij de constante doorontwikkeling van de bewezen MPP-trackings van de SMA zonnestroomomvormer, vindt SMA ShadeFix ook bij beschaduwde zonepanelen betrouwbaar het punt met het momenteel hoogste vermogen. Met SMA ShadeFix detecteert de zonnestroomomvormer de aanwezigheid van meerdere vermogensmaxima binnen het beschikbare bedrijfsbereik, zoals met name voorkomt bij schaduwvorming. Op die manier kan de zonnestroomomvormer het energieaanbod van het zonnepaneel onder alle omstandigheden nagenoeg volledig benutten. De door de gepatenteerde zoekmethode veroorzaakte vermogensverliezen zijn nauwelijks meetbaar en kunnen volledig worden verwaarloosd.

Eigen verbruik intelligent optimaliseren? Met  de Sunny Home Manager 2.0, de slimme energiemanager van SMA bent u klaar voor de toekomst.

Doordat de Sunny Home Manager 2.0 alle alle energiestromen in huis bewaakt is deze in staat om automatisch potentiële besparingen te herkennen en hierdoor efficiënt gebruik van zonne-energie mogelijk te maken. De nieuwe SMA Sunny Home Manager 2.0 is Sunny Home Manager en SMA Energy Meter in één apparaat. Dit maakt intelligent energiebeheer nog eenvoudiger en goedkoper.

Buiten de mogelijkheid om de gegevens van één tot vierentwintig omvormers gelijktijdig naar de Sunny Portal te sturen, geeft dit product ook nog inzicht in wat u van het net verbruikt, en wat u aan het net terug levert. Door daarnaast gebruik te maken van de lokale weersvoorspellingen, kan de SMA Sunny Home Manager besluiten op welk moment uw verbruikstoestellen, zoals de wasmachine, het beste ingeschakeld kunnen worden. Op die manier zorgt de SMA Sunny Home Manager 2.0  ervoor dat u uw eigen geproduceerde energie optimaal benut.

SMA Sunny Home