Zonnepanelen onderhoudscontract

Onderhoudscontracten

Bij de Solar Engineers heeft u de keuze tussen een drietal onderhoudscontracten Dit zijn ons Standaard, Premium en ons Premium + onderhoudscontract. Hieronder ziet u wat deze contracten precies inhouden. Het Standaard contract is altijd gratis inbegrepen bij de aanschaf van uw systeem:

 

Type onderhoudscontract Standaard Premium Premium+
Monitoring set up V V V
Storingswaarschuwing (automatisch) V V V
Ondersteuning bij garantieclaims V V V
Actieve monitoring door SE X V V
Actieve monitoring met opbrengstgarantie X X V
Jaarlijkse opbrengstrapportage door SE X V V
Basisinspectie 1 x 5 jaar tot 50 panelen X V V
Verbruiksmonitoring (incl. meter) X X V
Jaarlijks advies op basis van verbruiksprofiel X X V
Prijs (jaarbasis) €0,- €129,- €229,-

*met kWh opbrengstgarantie en jaarlijks opbrengst rapportage.

Monitoring setup
Aansluiting van het omvormer monitoringssysteem met het lokale netwerk. Met de monitoring kunt u de opbrengsten van uw systeem uitlezen op ieder (mobiel) apparaat. U bent zelf verantwoordelijk voor de beschikbaarheid van het lokale netwerk en de internetverbinding. Wij adviseren altijd een verbinding via UTP voor het beste resultaat. Bij een slechte (WIFI) internetverbinding adviseren wij u om contact op te nemen met uw internet service provider (ISP). Zij kunnen u de beste ondersteuning bieden voor een stabiele internetverbinding. Omdat Solar Engineers niet garant kan staan voor de geschiktheid en compatibiliteit van onze producten met producten van derden is verbinding van het systeem met uw lokale netwerk uitgesloten van de Solar Engineers garantie.

Storingswaarschuwing
Bij oplevering melden wij 1 e-mailadres aan voor storingsmeldingen uit de omvormer. Naast dat u de omvormer in de gaten kunt houden via het monitoringsportal krijgt u dus ook een notificatie bij (ernstige) storingen. Let op: wij monitoren storingen niet* actief, u zal ons bij storing dus zelf moeten benaderen. Onder optie actieve monitoring volgen wij wel automatisch storingsmeldingen voor u op.

Ondersteuning bij garantieclaims
Bij Solar Engineers ontvangt u 5 jaar volledige systeemgarantie. Onder deze garantie vallen alle vervangingskosten die ontstaan wanneer uw systeem niet naar behoren functioneert. Aan het eind van deze Solar Engineers systeemgarantie heeft u ook nog steeds recht op de fabrieksgaranties die van toepassing zijn op de door ons aangeboden producten. Meer informatie omtrent onze garantievoorwaarden vindt u hier. Uiteraard zullen wij u ondersteunen bij het afhandelen van garantieclaims na de 5 jaar volledige systeemgarantie. Dit waarborgt voor u voor nu en in de toekomst een soepele afhandeling.

Actieve monitoring door Solar Engineers
Uw omvormer wordt 24/7 uitgelezen door Solar Engineers. Bij storingen en fouten in het systeem zal Solar Engineers tijdens kantooruren contact met u opnemen en op afstand ondersteuning bieden. U hoeft dus niet zelf de meldgingen uit de omvormer te volgen. Storingen die onder garantie vallen worden kosteloos verholpen. Een stabiele internet verbinding is noodzakelijk voor deze dienst.

Actieve monitoring door Solar Engineers met opbrengstgarantie
Aanvullend op bovenstaande monitoring bieden wij de optie voor actieve monitoring door Solar Engineers met opbrengstgarantie. Hierbij garanderen wij bij storing een stappenplan* voor herstel binnen 5 werkdagen. Wanneer het niet binnen 5 dagen lukt om met een herstelplan te komen vergoeden wij de gemiste opbrengsten in kWh na dag 5 tot de dag van het aanleveren van het stappenplan.

* voor oorzaken die buiten de installatie/product garantie vallen kunnen herstelkosten in rekening worden gebracht. Denk hierbij bijvoorbeeld aan schade van buiten af (deze kosten worden altijd duidelijk vermeld in het herstelstappenplan).

Jaarlijkse opbrengstrapportage door Solar Engineers
Na elk volledig jaar zal een rapportage worden toegestuurd of het systeem naar verwachting heeft gepresteerd. We kijken hierbij niet alleen naar de prognose maar ook naar de werkelijke instraling in het afgelopen jaar. Zo heeft u altijd inzicht in de prestaties van uw systeem.

Oplosservice
Bij gedetecteerde storingen, die niet op afstand opgelost kunnen worden of niet onder de garantie vallen, maken wij kosteloos* een serviceafspraak (thuisnetwerk gerelateerde problemen zijn uitgesloten van ondersteuning).

*Voorrijkosten en 2 werkuren inbegrepen. Uurloon bij reparaties en materialen bij storingen worden niet gedekt.

Basis inspectie 1x per 5 jaar tot 50 panelen
Uw systeem zal nagelopen worden door onze service monteur om mogelijke storingen te detecteren, herstellen of voorkomen. Tevens wordt de omvormer nagelopen zodat deze optimaal blijft presteren.

  • Visuele systeeminspectie;
  • Controle functioneren en uitlezen van de omvormer;
  • Controle van de gerealiseerde vs. verwachte opbrengsten;
  • Rapportage van de controle met eventuele actiepunten.

Verbruiksmonitoring (Incl. meter)
Via het monitoringsportal, dat wordt meegeleverd met de omvormer, kunt u de opbrengsten van uw systeem 24/7 in de gaten houden. Vaak kan het in het kader van energiebesparing en management ook nuttig zijn om het verbruik inzichtelijk te hebben. Zo krijgt u inzicht in het:

  • Sluipverbruik (waar kunt u besparen);
  • Grote piekverbruikers;
  • Inzicht in uw verbruiksprofiel (handig wanneer u op termijn ook energieopslag overweegt).

Meer informatie vind u op onze Energyflip productpagina

Bij ons premium + onderhoudscontract ontvangt u de hardware voor verbruiksmonitoring a €99,- gratis. Nieuwe klanten ontvangen ook de bijbehorende brutoproductie meter a €55,- gratis*/**. Dit geeft een onafhankelijke check op uw omvormer en biedt toegang tot nog meer inzichten in uw opwek en verbruik, die u kunt inzetten om uw verbruik te optimaliseren. Met uw toestemming voorzien wij u jaarlijks van advies (op basis van uw verbruik) over hoe u mogelijk nog meer energie kunt besparen. Op verzoek kunt u ook een gesprek in plannen waarbij wij uw verbruik / opwek data inzetten om u te adviseren over opslagmogelijkheden.

*onder voorbehoud dat uw groepenkast geschikt is voor deze meter. Dit wordt vastgesteld tijdens de schouw en in uw offerte.
** bestaande klanten kunnen offerte opvragen voor het plaatsen van de brutoproductiemeter.  

 Optionele (los af te nemen) diensten:

Realisatie van een nieuwe netwerkverbinding is onder voorwaarde dat het thuisnetwerk geschikt is voor het verbinden van het systeem. De kosten hievoor zijn exclusief materiaal. Solar Engineers kan niet aansprakelijk worden gesteld voor benodigde aanpassingen in het thuisnetwerk, maar zal zich wel binnen haar mogelijkheden inspannen om de problemen te verhelpen.

  • Uitvoeren updates

Uitvoeren van systeemupdates op locatie. Standaard worden update OTA (over the air) uitgevoerd. Het kan voorkomen dat dit niet mogelijk. We komen dan graag bij u langs op locatie. Wanneer de oorzaak niet binnen garantievoorwaarden valt zullen we u vooraf altijd een kosten opgave doen toekomen.