Wat komt er allemaal bij de SDE++ subsidie kijken?

De nieuwe SDE ++ regeling

 

Met de SDE++ subsidie start een belangrijke nieuwe subsidieregeling voor de energietransitie. De SDE++ is een aanzienlijke verbetering ten opzichte van de voorgaande SDE regeling. De nieuwe subsidieregeling zal een substantiële bijdrage moeten leveren aan de klimaatdoelstellingen en energietransitie die voor de toekomst zijn opgesteld. Het doel is om uiteindelijk op een  kosteneffectieve manier bij te dragen aan de doelstellingen voor een emissiereductie van 49% in 2030.

 

Wat is er precies veranderd?

 

De oude subsidieregeling stond voor Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie (SDE+ in het kort). Deze subsidieregeling is gewijzigd naar een Stimuleringsregeling Duurzame Energietransitie (SDE++). De aandacht ligt hier niet op de energieproductie, maar op de energietransitie. Wat inhoudt dat de hoeveelheid vermeden CO2 bepalend wordt. Het grootste verschil ten opzichte van de eerdere SDE+ subsidie is dus dat er niet meer gerangschikt wordt op de hoeveelheid opgewekte energie, maar op de subsidiebehoefte per vermeden ton CO2.

 

Wat betekent dit voor zonnepanelen?

 

Voor zonnepanelen betekent dit dat er niet meer gekeken wordt naar de hoeveel duurzame energie die ze hebben opgewekt, maar naar de hoeveelheid fossiele brandstof die er niet door wordt verbruikt.  Technieken die zo kosteneffectief mogelijk CO2 reduceren komen hierdoor als eerste in aanmerking voor een subsidie. Dit wordt mede gedaan om de concurrentie op CO2 reductie een extra stimulans te geven.

 

Dit zijn de voorwaarden die voor de SDE++ subsidie vanaf 2020 gelden

 

  • Zakelijke aansluiting van minimaal 3 x 100 Ampère of hoger.
  • Vierkante meters vrij beschikbaar dakoppervlak (minimaal 800 m2).
  • Wanneer u GEEN eigenaar bent van het pand, bent u verplicht een verklaring van de eigenaar mee te sturen met uw subsidieaanvraag.
  • Twee categorieën projectomvang: Ten eerste: Zon PV moet een piekvermogen hebben groter dan 15 kWp en kleiner dan 1 MWp. Ten tweede: Zon PV met een piekvermogen groter dan 1 MWp.
  • Een omgevingsvergunning is verplicht wanneer de zonnepanelen niet op het dak geplaatst worden.

 

De SDE++ subsidie werkt als een veilingsysteem, waarbij aanvragers aangeven hoeveel subsidie er nodig is voor een geslaagd project, uitgedrukt in eurocent per kWh.

 

Voor zon PV projecten gelden op dit moment de volgende maximum bedragen

 

  • Groter dan 1 MW maximaal 7,4 cent per kWh
  • Kleiner dan 1 MW maximaal 8 cent per kWh

 

Vervolgens worden de goedkoopste technieken (per kWh) van subsidie voorzien. Afhankelijk van het resterende budget worden steeds duurdere aanvragen gehonoreerd. Wanneer de subsidiegrens bereikt is, worden de resterende subsidieaanvragen afgewezen.

 

In de afgelopen jaren is het SDE+ budget meerdere keren overschreden. Dit betekent dat projecten met een hoge subsidievraag vaak geen subsidie hebben gekregen. Het is daardoor van belang om goed te onderzoeken op welk bedrag u wilt inzetten.

 

Waar moet u op letten?

 

Allereerst is het van belang om te weten dat er eisen worden gesteld aan de minimale grootte van de installatie en de netaansluiting.

Voor de productie van elektriciteit geldt een minimaal vermogen van 15 kW piek. Dit is vergelijkbaar met 200 m² dakoppervlak of zo’n 53 zonnepanelen. Daarnaast  is het belangrijk dat u in het bezit bent van grootverbruikaansluiting, dit is een aansluiting die groter is dan 3 x 80 Ampère. Ontvangt u maandelijks gespecificeerde facturen van uw netbeheerder? Dan kunt u ervan uitgaan dat u een grootzakelijke klant bent en hierdoor in aanmerking komt voor SDE++.

Voor aanvragen boven de 500 kW piek bent u verplicht een projectplan mee te sturen worden, waarbij het project verder toegelicht wordt. Dit plan moet u kunnen onderbouwen met financieringsverklaringen en offertes. Heeft uw aanvraag een vermogen lager dan 500 kW piek dan is de aanvraagprocedure een stuk ongecompliceerder.

 

Openstellingsronden en budget

 

De aanvraagprocedure voor de SDE++ subsidie wordt eenmaal per jaar geopend.

De SDE++ 2021 is open van dinsdag 5 oktober, 9.00 uur tot donderdag 11 november, 17.00 uur. Er is een budget van € 5 miljard beschikbaar.

 

Altijd op de hoogte zijn van de precieze opstellingsrondes? Hou dan onze website in de gaten of wordt lid van onze nieuwsbrief.

 

SDE++ aanvragen?

 

Wij helpen u graag bij het aanvragen van uw SDE++ subsidie. Onze specialisten weten precies waar een goede aanvraag aan moet voldoen en helpen u om de maximale subsidie te verkrijgen voor uw project.

 

Neem contact op