Hoe kan ik mijn SMA omvormer verbinden met een nieuw modem?

Het kan voorkomen dat u overstapt naar een andere internetprovider. In de meeste gevallen ontvangt u dan van uw provider een nieuw modem. Wanneer u uw SMA omvormer wilt blijven monitoren moet de omvormer met het netwerk van het nieuwe modem worden verbonden. Bij een SMA omvormer kan dit door het SSID en wachtwoord van het nieuwe modem in te voeren in de omvormer.

 

Wij hebben een stappenplan opgesteld waarmee u dit kunt doen. U heeft 2 opties bij het verbinden van de omvormer met het internet. Optie 1 is via WLAN, de tweede is via een ethernet kabel. Hieronder ziet u beide opties toegelicht:

 

Optie 1: Inloggen op omvormer via WLAN

Werkwijze:

 1. Als uw computer, tablet of smartphone over een WPS-functie beschikt:
  1. WPS-functie op omvormer activeren. Daarvoor 2-maal direct na elkaar op de behuizingsdeksel van de omvormer kloppen.
  • De blauwe led knippert snel gedurende circa 2 minuten. De WPS-functie is actief.
  1. Activeer de WPS-functie op uw apparaat.
  • De verbinding met uw apparaat wordt automatisch tot stand gebracht. De opbouw van de verbinding kan tot 20 seconden duren. Ga verder bij stap 3.
 1. Als uw computer, tablet of smartphone over een WPS-functie beschikt en niet automatisch verbinding maakt:
  1. Zoek met uw apparaat naar WLAN-netwerken.
  2. In de lijst met gevonden WLAN-netwerken de SSID van de omvormer SMA [serienummer] kiezen (zie afbeelding)

  Screenshot WLAN netwerken

  1. Het apparaatspecifieke WLAN-wachtwoord (WPA2-PSK) van de omvormer wordt op de typeplaat vermeld (zie afbeelding). De typeplaat vindt u aan de rechterzijde van de omvormer.

  Screenshot van zijkant SMA omvormer

 1. Vervolgens dient u in de adresregel van uw internetbrowser het IP-adres 192.168.12.3 in te voeren.
 2. Internetbrowser met beveiligingsprobleem:
  1. Nadat het IP-adres door indrukken van de enter-toets is bevestigd, kan een melding optreden, die erop wijst, dat de verbinding met de gebruikersinterface van de omvormer niet veilig is. SMA Solar Technology AG garandeert, dat het oproepen van de gebruikersinterface veilig is.
  2. Klik op laden van de gebruikersinterface voortzetten.
  • De aanmeldpagina van de gebruikersinterface wordt geopend. Indien bovenstaande succesvol is doorlopen kunt u dit artikel vervolgen met het hoofdstuk gebruikersinterface.

 

Optie 2: Inloggen op omvormer via ethernet

Een alternatief is een directe verbinding tot stand te brengen middels een ethernetkabel.
 
Voorwaarden:

 1. De omvormer moet in bedrijf gesteld zijn.
 2. Er moet een computer met ethernet-interface beschikbaar zijn.
 3. De omvormer moet direct met een computer zijn verbonden.
 4. Er moet een van de volgende internetbrowsers zijn geïnstalleerd: Firefox (vanaf versie 25), Internet Explorer (vanaf versie 10), Safari (vanaf versie 7), Opera (vanaf versie 17) of Google Chrome (vanaf versie 30).

 

De locatie van de netwerkbus op positie C (zie afbeelding). De RS45 poort is afgeschermd met een beschermkap.

Afbeelding voor netwerkbus met afschermkap 

 

Let op! Voor het aanbrengen van de ethernetkabel dient de omvormer spanningsvrij te worden geschakeld. Bij twijfel de werkzaamheden niet uitvoeren en de Solar Engineers inschakelen.
 

Werkwijze:

 1. Schakel de AC-leidingbeveiligingsschakelaar uit en beveilig hem tegen herinschakelen.
 2. Zet de DC-lastscheider van de omvormer op O (zie afbeelding).
 3. Afbeelding van DC-lastscheider SMA omvormer

 4. Na het aanbrengen van de ethernetkabel (zie afbeelding) kunt u de omvormer weer activeren door de AC-leidingbeveiligingsschakelaar en de DC-lastscheider in te schakelen. Bij verwijdering ethernetkabel stap 1 herhalen.
 5. Afbeelding van aanbrengen ethernetkabel op SMA omvormer

 6. Internetbrowser van uw apparaat openen en in de adresregel het IP-adres 169.254.12.3 invoeren en op de enter-toets drukken.
 7. Internetbrowser met beveiligingsprobleem. Nadat het IP-adres door indrukken van de enter-toets is bevestigd, kan een melding optreden, die erop wijst, dat de verbinding met de gebruikersinterface van de omvormer niet veilig is. SMA Solar Technology AG garandeert, dat het oproepen van de gebruikersinterface veilig is.
 8. Laden van de gebruikersinterface voortzetten.
 • De aanmeldpagina van de gebruikersinterface wordt geopend. U heeft verbinding met de omvormer.

 

Gebruikersinterface

In de gebruikersinterface kunt u inloggen als gebruiker of als installateur. Indien inloggen als gebruiker niet mogelijk blijkt, kunt u het installateurswachtwoord opvragen bij de Solar Engineers op het nummer 070 – 8700 200 of via het e-mailadres info@solarengineers.nl.

 

Werkwijze;

 1. In de gebruikersinterface kiest u apparaatparameters (zie afbeelding).
 2. Het is vervolgens belangrijk dat u de optie Parameters bewerken selecteert. Hierdoor wordt het mogelijk aanpassingen te verrichten in de instelling van de omvormer (zie afbeelding).
 3. Selecteer het submenu Installatiecommunicatie (zie afbeelding).
 4. Selecteer WLAN in het submenu.
 5. Onder Veiligheid kunt u de nieuwe SSID en/of wachtwoord instellen (zie afbeelding). Bij de SSID voert u de netwerknaam in waarmee u de omvormer wilt verbinden. Let op, de SSID is hoofdlettergevoelig. Bij wachtwoord voert u het bij de netwerknaam horende wachtwoord in. Ook hier geldt dat de invoer hoofdlettergevoelig is.
 6. Vervolgens sluit u de submenu’s. Let op, het is belangrijk om de wijzigen op te slaan. De mogelijkheid hiervoor vindt u bovenaan de pagina apparaatparameters (zie stap 2).
 7. De parameters zijn aangepast. De omvormer is verbonden met het nieuwe netwerk.

Komt u er toch niet u? Onderstaand treft u de link naar de bedieningshandleidingen van de SMA omvormers.
 
Bedieningshandleiding voor de SMA SB 1.5, 2.0, 2,5 treft u hier.
Bedieningshandleiding voor de SMA SB 3.0, 3.6, 4.0, 5.0 treft u hier.
Bedieningshandleiding voor de SMA STP 3.0, 4.0, 5.0, 6.0 treft u hier.