Wanneer heb ik een omgevingsvergunning nodig?

U woont in een Rijksbeschermd stadsgezicht of een monument en u wilt graag vergunningsvrij zonnepanelen installeren? Dat mag! Mits het gaat het om veranderingen aan een achtergevel die (of achterdakvlak dat) niet naar openbaar toegankelijk gebied gekeerd is.

Zijn de zonnepanelen naar openbaar toegankelijk gebied gekeerd, dan zal u een omgevingsvergunning moeten aanvragen.

Woont u in een gemeentelijkbeschermd stadsgezicht of in een huis of wijk zonder een beschermde status dan kunt u altijd vrij zonnepanelen plaatsen mits u rekening houd met de bouwvoorschriften in uw gemeente.

Meer informatie over de omgevingsvergunning vindt u bij het omgevingsloket: www.omgevingsloket.nl