SCE- regeling vervangt postcoderoosregeling

De SCE vervangt de postcoderoosregeling (Regeling Verlaagd Tarief), bij nieuwe collectieve projecten.

 

De SCE is bedoeld om nieuwe opwekprojecten van VvE’s en energiecoöperaties te ondersteunen. Voor deze collectieven is het noodzakelijk dat ze zekerheid hebben over de toekomstige inkomsten van hun energieproject en dat deze toereikend genoeg zijn voor een rendabele exploitatie van de productie-installatie. De SCE regeling ondersteunt met een passend bedrag per kWh dat aansluit bij de kosten van de productie-installatie en biedt hiermee de zekerheid die voor deze collectieven van belang is.

 

In 2021 is er een openstellingsbudget van 92 miljoen euro beschikbaar. Dit budget wordt op volgorde van ontvangst van de aanvragen verdeeld. Subsidie kan worden aangevraagd van 1 april 2021, 09:00 uur tot 1 december 2021, 17:00 uur.

 

Per openstellingsronde mag er maximaal één aanvraag ingediend worden per locatie per categorie productie-installaties. Uiteraard mag bij een volgende openstellingsronde wel een aanvraag gedaan worden voor een nieuwe productie-installatie (bijvoorbeeld ter uitbreiding) op dezelfde locatie.

 

Wat houdt de SCE-regeling in?

 

De SCE- regeling is een zogenaamde exploitatiesubsidie met een gegarandeerde looptijd van 15 jaar. Met de SCE-regeling ontvangen VvE’s of Energiecoöperaties subsidie per geproduceerde kWh gedurende de looptijd van een energieproject. Daarbij beweegt het uitbetaalde subsidiebedrag mee met de marktwaarde van de geproduceerde energie in dat jaar.

 

Het is de bedoeling dat de subsidiegever geld bijlegt zolang de kosten voor de productie van duurzame energie hoger zijn dan de opbrengsten. Hierbij wordt niet gekeken naar daadwerkelijk gemaakte kosten en daadwerkelijk genoten opbrengsten.

 

 

Waarom deze regeling?

 

Het kabinet hoopt dat de SCE-regeling een extra stimulans en motivatie zal zijn voor de lokale opwek van duurzame elektriciteit. De achterliggend gedachte is tevens dat hierdoor niet alleen een bijdrage wordt geleverd aan de doelstelling voor duurzame energie, maar dat dit ook zal resulteren in een groter draagvlak hiervoor. Omdat burgers zelf producent worden zorgt de regeling daarnaast voor meer energiebewustzijn. Op de lange termijn zou de regeling mogelijk moeten leiden tot minder netgebruik, omdat er minder transport van elektriciteit nodig is.

 

Wat zijn de voornaamste verschillen tussen de oude postcoderoosregeling en de SCE?

 

De SCE-subsidie wordt uitbetaald aan de VvE of energiecoöperatie. Hierna is het aan de VvE of energiecoöperatie om de opbrengsten te verdelen onder de leden. Bij de voormalige postcoderoosregeling werd het belastingvoordeel via de energieleverancier aan de leden van de VvE of energiecoöperatie verrekend.

 

Bij een postcoderoosproject was een businesscase afhankelijk van de energiebelasting. Bij de nieuwe SCE regeling is de businesscase uiteindelijk gebaseerd op marktprijzen. Daarnaast is er geen koppeling meer met het stroomverbruik van andere deelnemers.

 

Waaraan moet je voldoen om in aanmerking te komen voor de regeling:

 

De regeling geldt voor elektriciteit die is opgewekt met hernieuwbare energiebronnen, waaronder dus  zon-PV installaties,

 

Per technologie worden vervolgens twee categorieën productie-installaties opengesteld:

 

  • Productie-installaties die aangesloten worden op een kleinverbruikersaansluiting (maximaal 3*80A)
  • Productie-installaties die aangesloten worden op een grootverbruikersaansluiting (meer dan 3*80A)

Daarnaast is per categorie  de minimale en maximale grootte van de productie-installaties bepaald om in aanmerking te kunnen komen voor de subsidie. Voor zon-PV installaties is dit:

 

  • Zon-PV aangesloten op een kleinverbruikersaansluiting: 15 tot en met 100 kWp
  • Zon-PV aangesloten op een grootverbruikersaansluiting: 15 tot en met 500 kWp

 

SCE-regeling aanvragen of meer informatie nodig?

 

Wij helpen u graag bij het aanvragen van uw SCE-regeling. Onze zakelijk specialist weet precies waar een goede aanvraag aan moet voldoen en helpt u graag om de maximale subsidie te verkrijgen voor uw project.

 

 

Mail Wouter