Voorkom storingen door zonnepanelen

Gebruikers van draadloze communicatie kunnen storing ondervinden door zonnepaneelinstallaties. Dit kan als gevolg hebben dat andere apparaten niet meer goed functioneren. Denk bijvoorbeeld aan trager internet, verbindingsproblemen met bellen, storing tijdens het televisie kijken of een haperende babyfoon. Deze storing kan echter zo sterk zijn dat dit een risico vormt voor de communicatiediensten van hulpdiensten.

 

Wat veroorzaakt deze storing?

 

Het zijn niet de zonnepanelen die deze storing veroorzaken!

 

De oorzaak van dit soort storingen ligt bijna altijd veroorzaakt bij die installaties niet volgens de gestelde richtlijnen en normen zijn aangelegd en/of het gebruik van omvormers die niet voldoen aan de Europese richtlijnen. Deze richtlijnen zijn opgesteld om een veilige, efficiënte en storingsarme werking te kunnen waarborgen, wanneer installateurs zich niet aan deze richtlijnen houden kan dit als gevolg hebben dat omvormers over een te breed spectrum radiogolven uitzenden en zodoende storing veroorzaken op communicatielijnen.

 

Hoe kun je deze storingen voorkomen?

 

Een zonnepaneelinstallatie hoeft en hoort geen storing te veroorzaken. Hiervoor is het uiteraard wel van belang dat uw systeem wordt aangelegd via een deskundig leverancier en een installateur die werkt volgens de Europees gestelde richtlijnen.

 

Daarnaast zijn er nog een aantal zaken waar u rekening mee kunt houden:

 

  • Gebruik alleen PV-apparatuur met een CE-markering. Staat dit niet op de apparatuur, dan mag het niet op de Europese markt worden gebracht, en hoort het zeker niet op uw dak thuis.
    LET OP: er zijn producten verkrijgbaar die wel beschikken over een CE-markering maar nog altijd veel ruis veroorzaken. Laat u altijd goed informeren door uw installateur.
  • Onderstaand filmpje laat zien hoe onze leverancier SMA (omvormers) in house al hun omvormers doormeet zodat altijd superieure kwaliteit geleverd kan worden.
  • Vraag uw installateur of hij de installatievoorschriften volgt bij het aanleggen van de apparatuur; zowel van de fabrikant als vanuit richtlijnen en normen.
  • Laat kabels zo dicht mogelijk naast elkaar (met enige tussenruimte i.v.m. vlambogen) leggen en laat deze zolang mogelijk parallel aan elkaar lopen.
  • Voorkom ‘lussen’ in de bekabeling, waarbij de kabels in een rondje over het dak lopen. Dit veroorzaakt storingen op andere apparaten.
  • Neem wanneer nodig aanvullende maatregelen. Zo zorgt het leggen van kabels in metalen buizen/goten voor een goede afscherming

 

Bij Solar Engineers werken we uitsluitend met installateurs die werken volgens de gestelde normen en richtlijnen. Daarnaast werken wij enkel met apparatuur die voorzien is van een CE-markering en voldoen aan de Europese richtlijnen.

 

Heeft u vragen of advies nodig?

Neem contact op

De Solar Engineers helpen u graag.