Wat is BENG?

BENG staat voor Bijna EnergieNeutraal Gebouw en is een uitdrukking van een energieprestatie. Tot 2020 werd deze energieprestatie uitgedrukt in EPC (energieprestatiecoëfficiënt).

 

Voor nieuwe overheidsgebouwen (de overheid heeft tenslotte een voorbeeldfunctie) geldt dat aanvragen van de omgevingsvergunning vanaf 1 januari 2019 moeten voldoen aan de BENG-eisen. Alle andere gebouwen (utiliteits- en woningbouw) in Nederland moeten vanaf 1 januari 2021 bijna-energieneutraal zijn.

 

BENG vloeit voort uit de Europese richtlijn EPDB (Energy Performance Buildings Directive), die als doel heeft om een verbeterde energieprestatie voor gebouwen in de Europese Unie te stimuleren. De EPDB geeft aan dat vanaf 2021 alle nieuwbouw ‘Nearly Zero energy Buildings’ (NZEB) moeten zijn. Oftewel BENG. De Lidstaten krijgen hierbij zelf de vrijheid om voor hun gestelde eisen en indicatoren te bepalen.

 

3 BENG eisen

 

In Nederland gaan drie BENG-eisen gelden voor het vaststellen van de energieprestatie van een gebouw. Vanaf januari 2021 moet u hieraan voldoen bij het aanvragen van de omgevingsvergunning voor uw nieuwbouwproject:

 

    • Energiebehoefte: hoeveel energie is er nodig  om het gebouw te verwarmen en te koelen. Voor utiliteitsbouw wordt hierbij ook de energie die nodig is voor verlichting van het gebouw meegeteld. De totale hoeveelheid benodigde energie wordt uitgedrukt in kWh per m2. Voor woningen mag  de energiebehoefte niet meer dan 25 kWh/m2/jaar bedragen, voor utiliteitsgebouwen ligt het maximum op 50 kWh/m2/jaar. Deze eis kan behaald worden door rekening te houden met goede isolatie, optimale luchtdichtheid maar bijvoorbeeld ook de vorm en ligging van het gebouw.

 

    • Primair fossiel energiegebruik: dit is een optelsom van het primair energiegebruik voor verwarming, koeling, ventilatoren en tapwaterbereidingen (warm/koud). Voor utiliteitsgebouwen telt ook het primair energiegebruik voor verlichting en voor bevochtiging (indien aanwezig) mee. BELANGRIJK: van deze waarde mag u, als er PV-panelen * of andere hernieuwbare energiebronnen aanwezig zijn, de hoeveelheid opgewekte energie aftrekken. Zonnepanelen helpen u op die manier dus om onder het maximum primair fossiel energiegebruik van 25 kWh/m2/jaar te blijven. Dit geldt voor zowel woningen als utiliteitsgebouwen.

 

    • Aandeel hernieuwbare energie: verwacht wordt dat er voor minstens 50 procent gebruik wordt gemaakt wordt van hernieuwbare energie, zoals zonnepanelen.

 

De BENG regelgeving draagt eraan bij dat nieuwbouw weer een stuk energiezuiniger wordt. Op deze manier kunnen we de impact die onze gebouwde omgeving op het milieu heeft hiermee weer verder verlagen.

 

 

Vragen over BENG?

 

Onze Solar Engineers helpen u graag verder.

 

Neem contact op

 

Daarnaast kunt u voor gevalideerde en actuele informatie over wet en regelgeving ook terecht op de website van RVO.

 

 

 

*

Enkel panelen met een gecontroleerde kwaliteitsverklaring tellen mee voor de energiescore. Bureau CRG (www.bcrg.nl) controleert en publiceert gelijkwaardigheids- en kwaliteitsverklaringen van producten en systemen die in de bouw- en installatiesector worden toegepast. Solar Engineers werkt met zonnepanelen die door Bureau CRG zijn getoetst en geregistreerd.