Wat is een conformiteitscertificaat?

Het conformiteitscertificaat is een officieel document waarin is vastgelegd dat jouw zonnepaneleninstallatie voldoet aan de Europese richtlijnen voor stroomproductie. De normen waar het om gaat zijn de normen voor laagspanningsnetten (EN 50549-1 voor Europa, NEN-EN 50549-1 voor Nederland) en de normen voor middenspanningsnetten (EN 50549-2 voor Europa, NEN-EN 50549-2 voor Nederland).

 

Sinds 27 april 2019 is een nieuwe Europese verordening Requirements for Generators (RfG) van kracht. Om aan te tonen dat jouw opweksysteem geschikt is voor aansluiting op het Nederlandse energienetwerk ben je vanaf 27 april 2019 als eigenaar van een een systeem dat elektriciteit produceert verplicht om een conformiteitscertificaat te kunnen overleggen.

 

Alle omvormers die Solar Engineers gebruikt voldoen aan deze eisen. Alle benodigde conformiteitscertificaten zijn aanwezig zodat onze klanten zich hierover nooit zorgen hoeven te maken.

 

Heeft u vragen, of heeft u een conformiteitscertificaat nodig?

 
Neem contact op
 

De Solar Engineers helpen u graag.