Wat is een Cradle to Cradle certificaat?

Cradle to Cradle is een raamwerk waarbinnen bedrijven hun producten en processen verbeteren richting positieve impact op duurzaamheid. Het idee achter Cradle to Cradle is dat alle materialen na gebruik in een product nuttig inzetbaar zijn in een ander product, ofwel kringloop. Het uiteindelijke streven is dat materialen en producten een positieve voetafdruk hebben, in plaats van een negatieve.

 

Aan welke eisen moet je voldoen om voor het keurmerk in aanmerking te komen?

 

Producten en de processen die nodig zijn om deze te maken worden beoordeeld op vijf categorieën:

 

  • samenstelling van de materialen;
  • mogelijkheden tot hergebruik van de materialen;
  • gebruik van hernieuwbare energie;
  • duurzaam waterbeheer;
  • en sociale rechtvaardigheid.

 

Elke categorie kan één van vijf niveaus behalen: Basic, Bronze, Silver, Gold of Platinum. Het uiteindelijke certificeringsniveau voor het product is gelijk aan het laagste niveau dat wordt behaald op één of meer van de vijf categorieën.

 

Controle

 

Elke 2 jaar wordt er door onafhankelijke, geaccrediteerde instanties een controle uitgevoerd. Certificaten zijn twee jaar geldig. Als de certificaathouder kan aantonen dat er vooruitgang is geboekt ter verbetering van het product en de daarbij behorende processen, kan een certificaat verlengd worden.