Algoritmische data-analyse, robotica en machine learning stuwen monitoring naar hoger niveau

 

 

 

Algoritmische data-analyse, robotica en machine learning stuwen monitoring naar hoger niveau.

 

Gaat het nu om zonnepanelen op woningen, drijvende zonneparken, grote zonnedaken of zonneweiden, bij een zonnestroominstallatie draait alles om data. Omvormers, het brein van het zonnepaneel, worden steeds slimmer.

 

In een pv-systeem spelen omvormers een sleutelrol, als eerste component waar gegevens over de opgewekte energie worden verzameld. Naarmate de investeringen in zonne-energie groeien, nemen ook de investeringen in monitoringsystemen toe.

Zo bleek uit rapport van marktonderzoeksbureau Navigant Research dat in 2020 is gepubliceerd, dat de wereldwijde markt voor monitoring-en control oplossingen voor hernieuwbare energie tot 2028 zullen groeien naar een omzet van 82,9 miljard Amerikaanse Dollar. Wat betekend dat er een jaarlijks groeipercentage is van 12,5 procent.

 

 

Machine learning

De onderzoekers verwachten dat de markgroei wordt gedreven door een volwassen Europese en Noord-Amerikaanse markt die over een grote installed base van windparken en grootschalige zonne-energiesystemen beschikken; op daken, drijvend en grondgebonden. De belangrijkste functionaliteit van de nieuwste generatie omvormers is volgens de onderzoekers de mogelijkheid om met één klik I-V curvediagnoses uit te voeren. Of het nu om grootschalige zonnedaken of zonneparken gaat, met de één-klikdiagnose worden zo de prestaties van het hele systeem gecontroleerd en worden fouten gelokaliseerd.  Geavanceerde algoritmische data-analyse, robotica en machine learning hebben volgens Navigant Research oplossingen voor omvormerbewaking in de afgelopen jaren zowel intelligenter als economisch aantrekkelijker gemaakt.

 

De I-V curvediagnoses helpen daarbij om strings met slechte prestaties of defecten te achterhalen en te identificeren, waardoor poractief onderhoud, een hogere operations & maintenance (o&m)-efficiëntie en lagere bedrijfskosten kunnen worden gerealiseerd. De monitoringopties van zogenaamde module level power electronics- zoals micro-omvormers en power optimizers – omvatten daarbij foutdetectie en alarm meldingen op zonnepaneel-, string-én systeemniveau.

 

Bron: Solarmagazine

 

Lees hier meer over: