Per 1 januari 2021 moet uw nieuwbouwproject voldoen aan de eisen BENG

Vanaf 1 januari 2021 moeten de vergunningsaanvragen voor alle nieuwbouw, zowel woningbouw als utiliteitsbouw, voldoen aan de eisen voor Bijna Energieneutrale Gebouwen (BENG). 

 

Deze nieuwe bouwregels stellen eisen aan de maximale energiebehoefte, het fossiele energiegebruik en aan de opwek van hernieuwbare energie van gebouwen. Dit betekent dat bij nieuwe woningen en gebouwen niet alleen rekening moet worden gehouden met een goede isolatie van de gebouwschil en energiezuinige installaties, maar ook met de toepassing van duurzame energie opwek.

 

Energieprestatie eisen – BENG

De energieprestatie bij BENG wordt bepaald aan de hand van drie individueel te behalen eisen:

 

 1. de maximale energiebehoefte in kWh per m2 gebruiksoppervlak per jaar (kWh-m2.jr);
 2. de maximale primair fossiel energiegebruik, eveneens in kWh per m2 gebruiksoppervlak per jaar (kWh-m2.jr);
 3. het minimale aandeel hernieuwbare energie in procenten (%).

Deze eisen vloeien voort uit het Energieakkoord voor duurzame groei en uit Europese Richtlijn Energieprestatie Gebouwen (EPBD). De BENG eisen vervangen hiermee de huidige energieprestatie coëfficiënt (EPC) en worden berekend met een nieuwe, vastgestelde bepalingsmethodiek de NTA 8800 die ook wordt gebruikt bij het bepalen van het nieuwe Energielabel.

 

Het aandeel hernieuwbare energie is een percentage. Dit is te berekenen door de hoeveelheid zelf opgewekte hernieuwbare energie te delen door het totale energieverbruik. Dat laatste is de optelsom van de energie die men uit het net betrekt plus de (hernieuwbare) energie die men zelf opwekt.

Voor hoge gebouwen is het in het algemeen moeilijker het vereiste aandeel hernieuwbare energie te realiseren met lokale opwekking. Dit komt doordat het dakoppervlak, in verhouding tot het totale vloeroppervlak, klein is. De regelgeving zal hier rekening mee houden.

 

Er is onderzoek gedaan naar de effecten van PV-integratie in de gevel gecombineerd met zonwering. Deze integratie levert een bijdrage aan de reductie van het primair fossiel energiegebruik (BENG 2), en aan de toename van het aandeel hernieuwbare energie (BENG 3). Voor deze technieken is er een sterke relatie met het ontwerp van de gevel en de aanwezigheid van gevelopeningen.

Do’s

  • Kies voor een ontwerp met een dakvlak dat geschikt is voor zonne-energie. Mogelijk kan PV geïntegreerd worden in het ontwerp van technische ruimtes.
   Ook hier geldt: meenemen in het beginstadium van het ontwerp.
  • Overweeg de mogelijkheid van PV in het gevelontwerp.
  • Denk ook aan andere vormen van hernieuwbare energie: warmtepomp (WP), warmte-koude opslag (WKO), pellet kachel, biomassaketel, zonneboiler (niet uitputtend). Alle vormen van erkende hernieuwbare energie tellen mee voor BENG.

 

Op korte termijn zullen wij hier nader op ingaan in een uitgebreider artikel over: Zonnepanelen en duurzaamheid.

 

Lees hier meer over: