Uitstel afbouw salderingsregeling noodzakelijk

2,5 jaar geleden maakte toenmalig minister van Economische Zaken en Klimaat Eric Wiebes bekend dat de salderingsregeling voor zonnepanelen tot 1 januari 2023 ongewijzigd voortgezet zou worden. Daarna zou de regeling geleidelijk worden afgebouwd met 9 procent per jaar.

 

Afgelopen dinsdag publiceerde de website van Rijksoverheid  het introductiedossier waarin de ambtenaren op het ministerie van Economische Zaken en Klimaat adviseren om de startdatum voor de afbouw tot 1 januari 2024 uit te stellen.

 

Het directoraat-generaal Klimaat en Energie legt in een brief aan de minister van Klimaat, uit dat het jaar uitstel nodig is vanwege de voorbereidingstijd die netbeheerders, energieleveranciers en de toezichthouder Agentschap Telecom nodig hebben.

 

Introductiedossier

Om de nieuwe bewindslieden van het kabinet Rutte IV wegwijs te maken is er door verschillende ministers een zogenaamd introductiedossier opgesteld. In het dossier is er onder meer aandacht voor de toekomst van de salderingsregeling voor zonnepaneeleigenaren.

 

Controversieel wetsvoorstel

Kabinet Rutte III heeft ervoor gekozen de huidige salderingsregeling tot 1 januari 2023 te handhaven. Vanaf dan tot 2031 zou de saldering jaarlijks afgebouwd worden tot nul, (eigenaren van een zonnestroomsysteem zouden elk jaar 9% minder mogen salderen). Daarmee zouden ze voor een steeds groter deel van de met hun zonnepanelen opgewekte stroom een ‘redelijke vergoeding’ krijgen van hun energieleverancier.

 

Kort voor de verkiezingen vond de Tweede Kamer de begeleidende maatregel voor de afbouw van de salderingsregeling echter problematisch. Er was al bekend dat dit segment van kleinverbruikers met zonnepanelen na 1 januari 2024 nog volledig zal kunnen salderen. Daarnaast waarschuwde de staatssecretaris  er ook voor dat het niet afbouwen van het groene energieplan in 2023 ernstige financiële gevolgen zal hebben.

 

Afbouw salderingsregeling klaar in 2032

De wet moet worden gewijzigd omdat de startdatum voor de geleidelijke afschaffing niet meer kan worden gehaald. Het uitstel van de startdatum van de geleidelijke afschaffing leidt tot een aanzienlijk financieel verlies dat moet worden gecompenseerd. Er wordt geadviseerd de startdatum van de afbouw van de salderingsregeling met één jaar uit te stellen en het afbouwplan 1 jaar te laten opschuiven.

 

Op 1 januari 2032 zou de afbouw voltooid zijn. Volgens de autoriteiten zouden kleinverbruikers die in de volgende regeringsperiode in zonnepanelen investeren, een terugverdientijd van ruwweg 7 jaar hebben. Tot 2030 zal de gemiddelde terugverdientijd minder dan 9 jaar bedragen.

 

Het afbouwen van de mogelijkheid om te salderen betekent dat het direct zelf verbruiken van zonnestroom steeds aantrekkelijker wordt. Met slimme apparaten en eventueel een thuisaccu kun je een groter deel van je opgewekte energie ‘in huis houden’. Daardoor ben je minder afhankelijk van de regels en tarieven rond terugleveren aan het energienet.

 

Benieuwd wat dit voor u inhoudt? De Solar Engineers adviseren u graag.

 

Neem contact op