CertiQ: Recordhoeveelheid van 1,9 gigawattpiek geïnstalleerd in Nederland via de SDE+

Uit voorlopige cijfers van CertiQ blijkt dat er in Nederland in 2020 via de subsidieregeling Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie (SDE+) 1.897,3 gigawattpiek aan zonnepanelen zijn geïnstalleerd.

 

De maandrapportages van CertiQ laten zien dat via de SDE+ regeling afgelopen kalenderjaar 5.335 PV-projecten zijn opgeleverd; dit is 1.897,3 megawattpiek aan zonnepanelen.

 

Groei 

Dit was in 2019, 1.702 megawattpiek die er aan zonnepanelen zijn geplaatst tonen de cijfers van CertiQ. Dit betekent dat de groei in 2020 op basis van de maandrapportages ruim 11 procent zou bedragen.

In 2019 is het geregistreerde vermogen voor het gehele kalenderjaar 2019 echter bijgesteld naar 1.636,3 gigawattpiek. Op basis van dat jaarcijfer zou Nederland in 2020 zelfs 16 procent meer zonnepanelen via de SDE+ regeling hebben geïnstalleerd dan in 2019. Dit vermelde hetzelfde gecorrigeerde jaarrapport van CertiQ.

 

Correcties

Wanneer een zon-pv-installatie is aangemeld bij CertiQ, laat de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) de startdatum van de SDE+ subsidie van een project automatisch ingaan. Dit gebeurd op de ingangsdatum van de inschrijving bij CertiQ. Het kan zijn dat een project wel al is opgeleverd maar nog onbekend is in de CertiQ-database. Om deze redenen vinden er regelmatig correcties plaats van de bij CertiQ aangemelde vermogens.

 

Belangrijke kanttekening is dat er voor de maand april 2020 een registratiecijfer van -108,5 megawattpiek werd gepubliceerd door CertiQ. De reden hiervoor is omdat het geïnstalleerde SDE+ vermogen in die maand met terugwerkende kracht naar beneden werd bijgesteld vanwege een eerder foutief geregistreerd cijfer.

 

Groei ten aanzicht van 2019

In 2019 is er op basis van maandrapportages een totaal van 1.702 megawattpiek vastgesteld tegenover een totaal van 1.897,3 megawattpiek in 2020.

 

Er is nog altijd onduidelijkheid over de exacte hoeveelheid zonnepanelen die in de maand april is aangemeld. Hierdoor is het nog niet mogelijk om vast te stellen hoeveel vermogen aan SDE+ projecten met zonnepanalen er exact in 2020 door CertiQ is geregistreerd. Pas bij de publicatie van het gecorrigeerde jaarverslag van beide kalenderjaren kan er uitsluitsel worden gegeven.

 

Grens 5 gigawattpiek doorbroken

In totaal zijn er afgelopen kalenderjaar 1.140 PV-systemen meer opgeleverd dan in 2019. Wat betreft geïnstalleerd vermogen uit de regeling is inmiddels de grens van 5 gigawattpiek doorbroken.

 

Bron: Solarmagazine 

 

Lees hier meer over: