Coronacrisis | Onderzoek NVDE: Huiseigenaren bereid meer geld uit te geven aan verduurzaming van de woning

Uit onderzoek van ABN AMRO en de Nederlandse Vereniging Duurzame Energie (NVDE) is gebleken dat Nederlandse huiseigenaren bereid zijn meer geld uit te geven aan verduurzaming van de woning. De bereidheid om de woning te verduurzamen is gegroeid van 11 naar 18 procent. 

 

De NVDE verrichte het onderzoek in de periode tussen de tweede golf die in november begon voor de lockdown die sinds 15 december van kracht is. Uit onderzoek is gebleken dat vooral bedrijven die zich focussen op verduurzaming van de gebouwde omgeving tot nu toe relatief ongeschonden uit de crisis zijn gekomen.

 

 

Nederlandse huizenbezitters positiever 

Vlak na het uitbreken van de crisis overheerste echter een negatief sentiment en rekende slechts 16 procent op een gelijkblijvende of hogere omzet.  De omzetontwikkeling van duurzame energiebedrijven ontwikkelt zich positiever dan verwacht en heeft deels te maken met de financiële situatie van de huizenbezitters. Uit enquêtes van ABN AMRO is gebleken dat zij hun financiële situatie ten tijde van de tweede golf veel positiever inschatten dan tijdens de eerste golf. Terwijl in april slechts 17 procent verwachtte dat hun financiële situatie zou verbeteren, gold dit in november voor ruim één op de vijf huizenbezitters. Dit is de reden waardoor de bereidheid om meer uit te geven aan de verduurzaming van de woning gegroeid is van 11 naar 18 procent. Bij woningeigenaren van wie de financiële positie tijdens de crisis juist is verbeterd, is zelfs ruim een kwart bereid in de verduurzaming van hun woning te investeren.

 

 

 

Minder uitgaven aan vervoer, vakantie en de horeca

“De bereidheid om te investeren in de eigen woning kan niet los worden gezien van het feit dat we sinds de coronacrisis veel meer tijd in en om het eigen huis doorbrengen. De verbetering van de financiële situatie wordt niet zo zeer veroorzaakt door een inkomststijging, maar door lagere uitgaven aan bijvoorbeeld vervoer, vakantie en de horeca”, zegt Arnold Mulder, Sector Banker Energie van ABN AMRO. “Dat sterke financiële buffers belangrijk zijn voor verduurzaming van de eigen woning blijkt ook uit eerder onderzoek van de bank in september 2019. Toen gaf ruim driekwart van de Nederlandse huizenbezitters aan niet extra te willen lenen voor verduurzaming van de eigen woning, terwijl 80 procent wel bereid is om hiervoor spaargeld te gebruiken.”

 

 

Ondernemers pleiten voor steunmaatregel 

Ondanks deze positieve signalen wijst de NVDE erop dat het stilvallen van nieuw op te starten projecten een bron van zorg blijft, net als personeelstekort. Ondernemers pleiten daarom voor dat steunmaatregelen óók worden ingezet om de weg vrij te maken naar een meer duurzame economie en de crisis wordt benut om hierbij vooruitgang te boeken. “Het is cruciaal dat de overheidssteun ook en misschien wel juist wordt gericht op de verduurzaming van onze economie. De huizenmarkt is hiervan een belangrijk onderdeel”, benadrukt Olof van der Gaag, directeur van de NVDE. “Het belangrijkste knelpunt op dit moment is het stilvallen van nieuw op te starten projecten. Door de lockdown is naast het Groeifonds daarom óók financiële steun op korte termijn weer actueel. Wij pleiten er voor dat dit zo veel mogelijk wordt benut om de werkgelegenheid en omzet te bevorderen in de duurzame-energiesector.”

 

 

Het rapport van de NVDE en ABN AMRO leest u hier

 

Lees hier meer over: